Wspólnie z Tobą przeanalizujemy potrzeby i plany rozwojowe. Na tej podstawie Wybierzemy i wdrożymy dla Ciebie system internetowy system wspierający działania sprzedażowe zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Wdrożony system będzie:

  •  internetowym katalogiem Twoich produktów albo
  •  dodatkowo będzie pełnić rolę systemu zamówień, dostępnego dla zaakceptowanych przez Ciebie kontrahentów albo
  •  być otwartym dla całego świata – sklepem internetowymy

Wdrożony system może być zintegrowany z Twoim  systemem magazynowym i księgowym oraz działać w językach zgodnych z kierunkami Twojego planu eksportu.

Oprócz przygotowania i technicznego uruchomienia systemu zaprojektujemy i wdrożymy w Twojej firmie procesy jego obsługi,  w tym: aktualizacji informacji w nim zawartych, obsługi zamówień, spedycji itd. Możemy też pójść dalej i zrealizować dla Ciebie bieżącą obsługę internetowego kanału sprzedaży