Zespół RTW GROUP Sp. z o.o. założyli i tworzą doświadczeni przedsiębiorcy i menedżerowie Przez dotychczasowe, ponad 20 lat pracy zawodowej:

  • tworzyliśmy i zarządzaliśmy zarówno własnymi przedsiębiorstwami jak i całymi działami w dużych, w tym międzynarodowych, korporacjach
  • organizowaliśmy i prowadziliśmy zagraniczne przedstawicielstwa firm
  • byliśmy i jesteśmy członkami władz różnych przedsiębiorstw
  • uczestniczyliśmy czynnie, w tym zarządzaliśmy wieloma projektami od kilku do kilkudziesięciu osób, o budżetach przekraczających nieraz miliony złotych.

Szeroka i interdyscyplinarna wiedza, zdobyta zarówno w procesie edukacji jak i wszystkich aktywności zawodowych pozwala nam dzisiaj wspierać innych przedsiębiorców w zakresie analiz, planowania rozwoju w wielu aspektach ich działalności, a także podejmować współpracę na wielorakich płaszczyznach.

RTW GROUP Sp. z o.o. jest dla nas wehikułem, który pozwala nie tylko wspierać innych przedsiębiorców, w opisanym wyżej zakresie. Dzięki niej możemy przeprowadzać także, a może przede wszystkim, skuteczne i niosące wymierne korzyści projekty: internacjonalizacji oferty, eksportowe, importowe, czy wdrożenia elektronicznych kanałów dystrybucji i sprzedaży. Zapraszamy do kontaktu i współpracy – KONTAKT.