RTW GROUP sp. z o.o. przeprowadza kompleksową internacjonalizację oferty producenta, tzn. przygotowuje ją do prezentacji poza granicami kraju, tj. na rynkach obcojęzycznych. Jeśli Twoje produkty są dzisiaj „po Polsku”, to współpraca z nami sprawi, że staną się one „wielojęzyczne” i gotowe do sprzedaży do odbiorców zagranicznych.

Na internacjonalizację składają się m.in. opracowanie elementów opisujących produkt w wybranych językach (etykiety, wszywki, wieszaki, tabele rozmiarów, informacje handlowe, procedury reklamacji, opisy, skład, instrukcje obsługi, techniczne itp.)

  • Przygotowanie materiałów handlowych w wybranych językach
  • Opracowanie opisów produktów w wybranych językach obcych

Prowadząc analizę oferty w w/w aspektach dokonujemy także przeglądu stosowanych dotychczas: materiałów, elementów oznakowania produktów, jak i całego systemu komunikacji i wizualizacji. W jego wyniku:

  • poprawiamy ewentualne niespójności występujące w poszczególnych elementach oraz
  • walidujemy ceny tych elementów, sprawdzając, czy dotychczasowi dostawcy nadal oferują najkorzystniejsze warunki (cenowe i jakościowe).

W/w prace nierzadko łączymy z zagadnieniem digitalizacji oferty, tj. opracowania i realizacji koncepcji elektronicznego katalogu i systemu zamówień, czy sklepu internetowego, także dla odbiorców zagranicznych.
Oferta produktowa podlega ciągłym zmianom. Produkty są wycofywane, modyfikowane, dodawane. Na każdym etapie rozwoju produktów współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie adekwatnego dostosowania elementów oferty, tak żeby utrzymać jej internacjonalny charakter.